دانلود نرم افزارهای کاربردی

در بخش زیر شما نرم افزارهای کاربردی را مشاهده می کنید.

نرم افزار CPU-Z

برای پیدا کردن مشخصات سخت افزار کامپیوتر استفاده می شود.
نرم افزار مشخصات سخت افزار

نرم افزار UltraISO

برای ایمیج گرفتن یا تهیه فایل ایزو از CD/DVD استفاده می شود.
نرم افزار ultraiso
فهرست